Tere tulemast Georgi Skorobogatovi täiskasvanute koolitaja, tase 8 kutse taotlemiseks 2021. aasta kevadel koostatud e-portfooliosse!

E-portfoolio struktuur on üles ehitatud kompetentsipõhiselt, iga tegevusnäitaja analüüs sisaldab näiteid minu kogemusest koolitajana ning vajalikes kohtades on esitatud ka lingid tõendusmaterjalidele. Lisaks veebipõhisele versioonile on hindamise tõhustamiseks e-portfooliosse lisatud ka PDF versioon eneseanalüüsist. E-portfoolio on avalik ja kättesaadav hindamis- ja kutsekomisjoni kuni kutsekomisjoni otsuse jõustumiseni. Minu CV koos koolitusalase tegevuse kirjeldusega on lisatud PDF versioonina.

Soovin hindajatele huvitavat lugemist ning jään põnevusega ootama kohtumist intervjuul!

Läbivad kompetentsid
1. Õppeprotsessi ettevalmistamine
2. Õppeprotsessi läbiviimine
3. Õppeprotsessi analüüs ja hindamine
4. Arendus-, loome- või teadustegevus täiskasvanuhariduse valdkonnas
5. Professionaalne enesearendamine