2009. aastal asutas grupp andragooge ja täiskasvanute koolitajaid tuginedes Veronika Tuule uuringule (Tuul 2009) virtuaalse praktikakogukonna, mille toetamiseks ja arendamiseks lõime MTÜ Eesti täiskasvanukoolitajate kogukond. Tutvu MTÜ põhikirjaga.

Alates 2015. aastast panustab ühing ka Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkonna EPALE populariseerimisse ja sisuloomesse.

Liitu koolitajate virtuaalse praktikakogukonnaga