Georgi Skorobogatov on omandanud bakalaureuse- ja magistrikraadi (Cum Laude) andragoogika erialal ning praktiseerib täiskasvanute koolitamist alates 2006. aastast. Tema koolitaja kogemus põhineb peamiselt andragoogide, täiskasvanute koolitajate, koolitusjuhtide, sisekoolitajate, noorsootöötajate ja erinevate õppeasutuste liikide õpetajate arengu toetamisel m.h. avalikus- ning erasektoris, MTÜdes ja ülikoolides. Viimastel aastatel on ta omandanud suure kogemuse madalate oskuste ja haridusega õppijate õppimisoskuste arendamisel.

Georgi peamised koolitusteemad on seotud õppimise ja õpetamisega, s.h. õpioskused, täienduskoolituse õppekava koostamine, õppeprotsessi etapid ja õpetava inimese kompetentsid, refleksioon, professionaalne areng, õppimist toetav hindamine, aktiivõppemeetodid, kaasaegsete esitlusvahendite kasutamine. Kõikide õppimisega seotud teemade seas on refleksioon õppija ning koolitaja arengu toena tema peamine kirg ja ta on seda põhjalikult uurinud ning praktiseerinud.

Georgile on antud kõrgeim, täiskasvanute koolitaja, tase 8 kutse. Alates 2015. aastast alustas ta panustamist koolitaja kutsete hindajana ja 2019. aastal liitus täiskasvanute koolitajate kutsestandardite arendamise töörühmaga. 2018. aastal oli ta esitatud Äripäeva Aasta koolitaja ja 2020. aastal ETKA Andrase antava Aasta koolitaja tiitlitele.

Georgil on mitmekülgne kogemus ka organisatsioonide koolitus- ja arendustegevuse toetamises. 2007-2009 aastatel oli ta Avaliku sektori Koolitusjuhtide kogu liige, s.h. juhatuse liige. Ajavahemikul 2012-2018 oli ta Äripäeva Koolituse ja arenduse käsiraamatu (teabevara) toimetuskolleegiumis. 2019-2020. aastatel panustas Georgi Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kvaliteedi hindamise süsteemi väljatöötamisse ekspertrühma liikme ja täienduskoolitusasutuste intervjueerijana. Alates 2021. aastast on ta algatanud Äripäeva Raadio eetris ilmuva saatesarja Õppetund ja panustab toimetuskolleegiumi töösse.

MTÜ Eesti täiskasvanukoolitajate kogukond asutaja- ja juhatuse liikmena, Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkonna EPALE Eesti keskuse juhina seisab Georgi Eesti koolitajate võrgustiku loomise ja kogemuste vahetamise eest Eestis ja kogu Euroopas.

Tutvu Georgi e-portfoolioga siin