Õppijate tagasiside meie koolitustele

  • Läbisin uusi mõtteid andnud tee = poole aasta jooksul 100 h koolitajate koolitust. Põnevaim ja meeldejäävaim väljakutse – mikroõpe. Soovitan oma piire katsetada! Liis Tamman 

  • Esimene moodul aitas teadvustada õppija vastutuse olulisust (sain oma vastutustunde motiveerivasse hoiakusse). Ettevalmistuse moodulist oli oluline väljundipõhine ülesehitus. Mikroõppes sain fokusseeritud praktilisest kogemusest õppida oma tugevusi ja puudujääke koolitusoskustest. Meetodite alase teadmise laiendamine ja osade läbiproovimine oli oluline, kuigi nende omandamiseks vajan rohkem aega läbitegemisega. Tulemuste hindamine oli väga silmiavav, säästes palju tühja tööd ebafunktsionaalsest “hindamisest” hoiduma hakates. Enesearengu moodulis oli minu jaoks oluline kogemus, et enda hindamiseks tuleb võtta eraldi aeg. Üks osalejatest