Täiskasvanud õppijat toetavad õppemeetodid täiskasvanute koolituses (2 päeva, 16 AT)

 • Õppemeetod ja õppemeetodite liigitus
 • Meetodi valiku põhimõtted täiskasvanute koolituses
 • Täiskasvanute koolitaja metoodilis-didaktiline kompetentsus
 • Õppeprotsessi ülesehitus – häälestus, läbiviimine, hindamine, refleksioon – sobivad meetodid.
Käed-külge koolitus, mille kohta osalejad on öelnud:
"Suureprane ja praktiline!"

"Koolitusel õppisin, kui tähtis on õppemeetodite mõistmine ja koolitajapoolne oskuslik meetodite kasutamine"

"Silmi- ja koolitusmaailma avardav"

Kaasaegsed õppemeetodid ja digivahendid koolituste läbiviimiseks (2 päeva, 14 AT).

 • Ürituse kavandamine, osalejate eelteadmiste väljaselgitamine, isiklike eesmärkide sõnastamine
 • Meetodi olemus. Koolituse läbiviimine.
 • Meetodi valiku põhimõtted ja otstarbekus. Koolituse läbiviimine.
 • Ohud ja võimalused meetodite ning digivahendite kasutamisel.
 • Tagasiside. Koolituse tulemuslikkuse hindamine.

Tutvu kogu õppekavaga siin (link failile)

Õppija kaasamist toetavate esitlusvahendite kasutamine (6 AT)

 • Veebitahvlivahend Padlet.
 • Mõiste- ja ideekaardiloomise vahend
 • Mindmeister.
 • Linkide kiireks jagamiseks Bitly ja QR kood.
 • Interaktiivseteks esitlusteks Zeetings ja PollEverywhere.
 • Visuaalide loomiseks Canva ja Adobe Spark.

E-õppe kasutamise võimalused täiskasvanute koolituses (2 moodulit, 32 AT)

 • Kaasaegne õpikäsitus tehnoloogiarikkas ühiskonnas. Õppimine digitaalajastul
 • Täiskasvanud õppija ootused ja lubavused e-õppele. E-õppe kasutamine täiskasvanute koolituses
 • Õppedisain, õppedisaini mudelid
 • Personaalsed õpikeskkonnad ja õpiplaanid täiskasvanud õppija enesejuhtimise toetamiseks
 • Tehnoloogilised vahendid õppeprotsessis
 • Turvalisus ja isikuandmed e-õppe vahendite kasutamisel

Kaasavate veebiseminaride läbiviimine (18 AT)

 • Veebiseminaride läbiviimise põhimõtteid;
 • Veebiseminaride läbiviimiseks sobivate infotehnoloogiliste vahendite ja lahenduste valimine ja kasutamine;
 • Õppeprotsessi juhtimise põhimõtted veebiseminaril.

Õppimise toetamine (2 moodulit, 40 AT):

 • Õppimine erinevates kontekstides
 • Õpiteooriad ja kontseptsioonid
 • Ennastjuhtiva õppija
 • Õpibarjäärid ja vastuseis õppimisele
 • Õpimotivatsiooni kujunemine ja toetamise võimalused
 • Reflektsioon ja reflektiivne praktika
 • Reflektiivset õppimist toetavad meetodid ja tänapäevased vahendid

Koolitajate koolitus (6 moodulit, 100 AT): 

 • Täiskasvanud õppija eripärad
 • Õppeprotsessi ettevalmistamine
 • Õppeprotsessi juhtimine
 • Mikroõpe – koolitamise praktiline videotreening
 • Õpitulemuste analüüs ja hindamine
 • Koolitaja professionaalne eneseareng