Õppekavad
Tutvu meie õppekavadega
Koolitajate praktikakogukond
2009. aastal asutas grupp andragooge ja täiskasvanute koolitajaid tuginedes Veronika Tuule uuringule (Tuul 2009) virtuaalse praktikakogukonna.

Alates 2015. aastast panustab ühing ka Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkonna EPALE populariseerimisse ja sisuloomesse.

Meie koolitajad
Tutvu meie kvalifitseeritud koolitajate tiimiga

Georgi Skorobogatov

Asutaja ja juhatuse liige. Andragoog, täiskasvanute koolitaja, tase 7, koolitaja kutse hindaja, õppejõud~

Veronika Tuul

Asutaja ja juhatuse liige. Aandragoog ja õpidisainer, täiskasvanute koolitaja, tase 7, koolitaja kutse hindaja~

Ilona Säälik

Asutaja ja juhatuse liige. Andragoog, koolitaja, õpetaja, Aasta soome keele õpetaja 2017~

Koolitaja koolituse tagasiside

Esimene moodul aitas teadvustada õppija vastutuse olulisust (sain oma vastutustunde motiveerivasse hoiakusse). Ettevalmistuse moodulist oli oluline väljundipõhine ülesehitus. Mikroõppes sain fokusseeritud praktilisest kogemusest õppida oma tugevusi ja puudujääke koolitusoskustest. Meetodite alase teadmise laiendamine ja osade läbiproovimine oli oluline, kuigi nende omandamiseks vajan rohkem aega läbitegemisega. Tulemuste hindamine oli väga silmiavav, säästes palju tühja tööd ebafunktsionaalsest "hindamisest" hoiduma hakates. Enesearengu moodulis oli minu jaoks oluline kogemus, et enda hindamiseks tuleb võtta eraldi aeg.
Võta meiega ühendust