Koolitajate professionaalse arengu ja eneseanalüüsi toetamiseks viib MTÜ eesti täiskasvanukoolitajate kogukond läbi koolitajate kovisioone.