Marin Johnson on täiskasvanute koolitaja ja täiskasvanuõppe lektor Tallinna Ülikoolis. Tema uurimistöö alased huvid on seotud varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamisega ning koolitajate professionaliseerumisega. Marinil on Täiskasvanute koolitaja, tase 8 kutse ja ta on koolitaja kutse hindaja.