Andragoogika ja täiskasvanute koolitaja koolitus

Tere tulemast koolitaja koolitusele!

 

Tere tulemast

Tere tulemast täiskasvanute koolitaja kvalifikatsioonikursuse lehele! UUS kursus algab jaanuaris 2016

Õppekava maht: 180 akadeemilist tundi (7 EAP), sh 34 tundi iseseisvat tööd.
Koolituse kestus: 6 kuud
Meie koolituse eripärad:
– Õppeprotsessi kavandatakse arvestades osalejate teadmistepagasi ja õpivajadusi.
– Koolituse osalejatega töötab peale põhiõpetaja ka personaalne nõustaja, kes teeb selgeks raskemaid küsimusi, aitab lahendada praktilisi ülesandeid telefoni teel või töökohal.
– Meie leiame teie jaoks parimad õppejõud, kes omavad kogemusi täiskasvanute koolitamisel.
– Meie õppetundide iseloomulikuks jooneks on soe ja sõbralik atmosfäär.
– Koolituse eest tasumine toimub paindliku graafiku alusel.


Kursuse lõppedes kursuslane:
– teab ja tunneb täiskasvanute koolitaja/ andragoogi kutsestandardite sisu ning on ette valmistatud täiskasvanute koolitaja/ andragoogi kutseeksami iseseisvaks sooritamiseks tasemel, mis vastab osaleja kogemusele;
– teab ja tunneb täiskasvanuhariduse terminoloogiat;
– tunneb ja oskab praktikas kasutada erinevaid meetodeid koolituse läbiviimiseks täiskasvanule;
– on arendanud esinemis- ja eneseväljendusoskust ja -rikkust;
– oskab kasutada kaasaegseid IKT vahendeid täiskasvanukoolituses.

Me alustame sügisel

By on 18. mai 2015

Täiskasvanute koolitaja kvalifikatsioonikursust korraldavad koostöös MTÜ Eesti täiskasvanukoolitajate kogukond ja Vestifex OÜ. Kursus algab 2015.a sügisel ja kestab kuni 2016.a kevadeni. Kursus toimub eesti- ja venekeelsetele gruppidele. Vestifex OÜ on Eesti Töötukassa koolitspartner.